Trådspik VFZ pkt i låda

 Trådspik  50×2,0
VFZ  :1000/pkt 10 pkt/låd
Trådspik  60×2,3
VFZ  :500/pkt   10 pkt/låd
   Trådspik  75×2,8
VFZ  :250/pkt   10 pkt/låd
  Trådspik  100×3,4
VFZ  :125/pkt   10 pkt/låd
  12050202 12060232 12075282 12100342
 Trådspik  125×4,0
VFZ  :150/pkt    4 pkt/låd
 Trådspik  150×5,1
VFZ  :100/pkt    4 pkt/låd
 12125402  12150512