Rakbandad Trådspik 21 grad

  Rakbandad Tråd  50×2,8
VFZ  21-grad :2000/låd
   Rakbandad Tråd  65×2,8
VFZ  21-grad :2000/låd
  Rakbandad Tråd  75×2,8
VFZ  21-grad :2000/låd
   Rakbandad Tråd  90×3,1
VFZ  21-grad :2000/låd
 12050286  12065286  12075286  12090316